Шановні абітурієнти!
Працює
"гаряча лінія"
приймальної комісії:
(04841) 2-02-80

 

Ізмаїльський інститут водного транспорту у Facebook

Новини

12.07.2017
diplom-fahivtca-putivkaЗдавалося б ще вчора прийшли на консультацію до приймальної комісії інституту схвильовані абітурієнти, -...
30.05.2017
derzhavni-ekzameni-2017У травні в Ізмаїльському інституті водного транспорту розпочалась державна атестація здобувачів вищої...
19.05.2017
znai-nashih2Студентка першого курсу факультету права і лінгвістики Ізмаїльського інституту водного транспорту,...
04.05.2017
triumf-studentskoi-naukovoi-dumkiНаприкінці квітня в Ізмаїльському інституті водного транспорту відбулась студентська науково-практична...
20.04.2017
delovaya-igraПрофессорско-преподавательский состав Измаильского института водного транспорта большое внимание уделяет...

Пошук

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Головна Про інститут

Ізмаїльський інститут водного транспорту розпочав освітню діяльність у 1997 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України. Вибір Ізмаїла - порівняно невеликого в масштабах України міста - для відкриття в ньому вищого навчального закладу був не випадковим, а цілком закономірним. Адже на півдні України розташовані Українське Дунайське і Чорноморське пароплавства, Ізмаїльський. Одеський, Іллічівський морські порти, судноремонтні заводи, які вкрай потребують фахівців, що володіли би сучасними передовими технологіями виробництва. Враховувалося й те, що географічне розташування міста на березі Дунаю - великої річки європейського значення, яка має вихід на морські простори і в центр Європи - відіграє велику роль у розвитку економіки нашої держави. Головний корпус інститутуВсе це і зумовило створення в Ізмаїлі інституту водного транспорту. Засновниками інституту були Українська академія наук національного прогресу, яку очолював академік Оніпко О.Ф., Ідіятулліна Н.О., Багрій-Шахматов Л.В. - доктор юридичних наук, професор. Інститут як вищий навчальний заклад відбувся, зайнявши свою нішу в освітньому просторі півдня Одеської області. Метою створення нового вищого навчального закладу в Ізмаїлі було збереження і розвиток інтелектуального потенціалу талановитої та обдарованої молоді Придунайського регіону.

Вестибюль інституту

 

Першими студентами інституту у 1997 році стали 80 випускників міських та районних шкіл, першим ректором ІІВТ був Морій Г.П. - доктор історичних наук, професор. Зараз вищим навчальним закладом керує кандидат філологічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії Василь Васильович Левченко. За роки існування адміністрацією та засновниками інституту зроблено чимало: єдиний у 1997 році економіко-правовий факультет, який об'єднував різні напрями підготовки і спеціальності, розділився на два факультети, кожен з яких сьогодні точно відображає специфіку підготовки фахівців. В інституті на денному іЛекційне заняття заочному відділеннях навчаються близько 1500 студентів. Діяльність факультетів забезпечують 4 кафедри. Щорічно більше 350 молодих людей з усіх районів області зупиняють свій вибір на інституті водного транспорту, в якому, не виїжджаючи далеко від своїх рідних осель, вони можуть отримати якісну вищу освіту

 

Лекційний зал № 3Ізмаїльський інститут водного транспорту є членом Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності і колективним членом Міжнародної кадрової академії. Інститут активно співпрацює з Одеським національним морським університетом у рамках навчально-науково-виробничого комплексу «МОРТРАНС», що об'єднує ряд науково-дослідних інститутів та навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, Київським національним економічним університетом, Київським національним торговельно-економічним університетом, Львівським державним інститутом новітніх технологій, Сумським державним університетом. Студентський активДоговори про співробітництво укладені з вищими навчальними закладами ближнього і далекого зарубіжжя: Дністровським інститутом економіки і права, Інститутом історії, держави і права академії наук Республіки Молдова, Бельцьким, Комратським державними університетами, Кримінологічним інститутом (Республіка Молдова), Читинським інститутом Байкальського університету економіки і права (Російська Федерація), Вищою школою Гендльови в Кельцях, Краківським економічним університетом (Польща).

Комп'ютерна лабораторія інституту Щорічно в стінах Ізмаїльського інституту водного транспорту проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь провідні вчені, викладачі з України, Російської Федерації, Молдови, Білорусі, Чехії, Польщі, США, представники органів законодавчої і виконавчої влади. Метою проведення конференцій є обговорення актуальних проблем і технологій, філологічних досліджень та навчання іноземним мовам, проблем права та економіки. Матеріали конференцій публікуються у наукових збірниках. В останні роки науково-дослідна робота викладачів інституту помітно активізувалась. Студентська молодь також залучається до творчого наукового пошуку, генерування нових ідей. Неодноразово гостями інституту були представники комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції з пропозиціями про співпрацю. Інститут бере участь в міжнародних освітніх програмах, а також у програмах з обміну студентами.

 

Сьогодні в контексті євроінтеграційної політики України та змін у системі вищої освіти відбувається процес адаптації вищого навчального закладу до нових вимог підготовки фахівців з вищою освітою в галузі юриспруденції, перекладу, економіки і підприємництва, транспорту і транспортної інфраструктури.

Основний принцип навчання студентів в Ізмаїльському інституті водного транспорту – освіта повинна бути перспективною та безперервною, тому студенти інституту одержують фундаментальні знання в органічному поєднанні із практичними навичками.

У своїй діяльності інститут, виходячи з цілей Болонського процесу, орієнтується на індивідуалізацію навчальної і виховної роботи зі студентами, на підвищення їх загальнокультурного рівня та мотивації до навчання; на вдосконалення рівня володіння українською мовою; на опанування, незалежно від напряму підготовки і спеціальності, однією іноземною мовою, і, як кінцевий результат, на здатність адаптуватись до вимог ринку праці.

Головним напрямком навчальної та виховної роботи в інституті є формування особистості студента. Найважливіше - приділити увагу кожному студенту, якого треба знати не тільки в обличчя. Декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори академічних груп підтримують тісний зв'язок з батьками, адже це дозволяє реалізовувати на практиці педагогіку партнерства. Інститут приділяє особливу увагу художньо-естетичному вихованню студентів. У програмі навчання передбачений культурологічний цикл дисциплін, для студентів організовано спецкурс з вивчення основ етикету. Реалізується культурна позааудиторна програма, що передбачає відвідування театральних вистав, музеїв, картинної галереї. Невід'ємною частиною навчально-виховного процесу в інституті стали спортивні та оздоровчі заходи, екскурсії до пам'яток історії та культури держави і рідного краю.

За роки освітньої діяльності Ізмаїльський інститут водного транспорту підготував близько чотирьох тисяч фахівців, які успішно використовують отримані в Alma mater знання, вміння і навички в своїй професійній діяльності. Випускники інституту працюють в міських і районних відділах міліції, прокуратурах, судах, в управліннях юстиції і Державної виконавчої служби, в органах місцевого самоврядування, в банківській сфері, сфері туризму. На підприємствах морегосподарського комплексу України.

 

 

 
>>>